Coaching

Als ontwikkelingsgerichte coach werk ik volgens de socratische leest. Vragend, onderzoekend en uitdagend op speelse wijze, improviserend. In verbinding met de ander, luisterend en anticiperend. Er is geen oordeel, slechts inzicht in mogelijke bestemmingen. Jij bepaalt de richting, de route. Het gaat om het faciliteren van jouw leerproces. In gemiddeld 6 tot 10 sessies leggen we obstakels, blokkades bloot die je weghouden van je volle potentieel. Het verlangen verder te ontdekken, dat ligt bij jou.

“Coaching is unlocking a person’s potential to maximize their own performance. It is helping them to learn rather than teaching them”

Sir John Whitmore

Voor coachen hanteer ik de volgende definitie:

Coachen is een begeleidingsvorm waarbij de coach de klant zowel uitdaagt als ondersteunt in een ontwikkelingsproces dat:

  • toekomstgericht is,
  • door de klant zelf wordt gestuurd,
  • aansluit bij de concrete context en ervaringen van de client
  • en waarin de relatie tussen begeleider en client gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

Als coach kijk ik naar een klant als iemand die uniek is, potentieel heeft en zijn eigen antwoorden in zich draagt

Wat levert het op?

Als coach begeleid ik, daag uit en zorg daarmee voor meer bewustzijn op het denken, voelen en handelen, meer verantwoordelijkheidsbesef en geloof in jezelf. Een weg van binnen naar buiten bewandelen. Om zo bewust en pro-actief vorm te geven aan je eigen leven. De focus ligt op het vrijmaken van je ware potentieel. Wat levert dat op? Meer voldoening en werkplezier en meetbaar betere prestaties. Voor jou en voor de organisatie(s) waar je voor werkt*

*Coach en coachee nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces


“Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.”

— Carl Jung

De praktijk zegt meer dan theorie. Lees vooral ook de ervaringen die klanten benoemen na een coachtraject.

Voor wie?
Iedere professional krijgt met obstakels te maken. Met periodes waarin het goed en momenten waar het minder goed gaat. Van nature zijn we gedreven om het beste uit onszelf te halen, toch is dat gevoel soms weg. We twijfelen aan onszelf, over de toekomst of zijn simpelweg de motivatie kwijt. Door middel van ontwikkelingsgericht coachen maken we iemands potentiële kwaliteit weer vrij.

Voor managers en leidinggevende van grote of kleine teams, voor ondernemers en zzp’ers, voor vakmensen, voor de teams zelf én dus voor iedere werkende die meer uit zichzelf wil halen.  

Het coachtraject en het coachgesprek

Het begint in het eerste gesprek (de intake) met het aansluiten bij de klant. Het begint altijd met een vraag; Wat speelt er, wat ligt vooraan, waar mag het over gaan? Samen verdiepen we de coachvraag. Je onderzoekt je vraagstuk, je belemmeringen of waar je tegenaan loopt. In het eerste gesprek stellen we samen vast of er een ‘klik’ is en of er vanuit beide kanten voldoende vertrouwen is om het traject aan te gaan. Afhankelijk van je vraag bepalen we hoeveel gesprekken nodig zijn, of een ODC meting wordt ingezet en of een andere interventie nodig is. Als jouw coach stelt ik vervolgens een coachvoorstel op. Het is belangrijk dat je daarin je vraag en doelen herkent. Het geeft een commitment op het traject wat we gezamenlijk aangaan.

In de vervolg gesprekken gaan we aan de slag. Altijd zal het gaan over dat wat er op dat moment bij je speelt, waar je wakker van ligt of wat aandacht nodig heeft. Ik begeleid jouw ontwikkel proces. In de gesprekken zelf en tussendoor ga jij aan de slag met reflectieverslagen en waar nodig een passende opdracht. Allemaal bedoeld om je ontwikkeling gestalte te blijven geven.

Om regelmatig te toetsen hoe het traject verloopt krijg je tussendoor een korte evaluatie of de Coachingsmonitor. Dat helpt om samen alert te blijven, of we “on track” zitten richting jouw perspectief.

Uiteindelijk ronden we het traject af. Dit doen we middels een evaluatie en een stevige handdruk. Om de zaag scherp te houden bied ik de optie om na 4-6 maanden een terugkom sessie te plannen.

Wil je meer weten en ben je op zoek naar een coach? Neem contact met me op dan bespreken we je vraag.