Ontwikkel kompas

Past deze rol of functie écht bij jou? Wat voor type professional, ondernemer of leider ben ik? Welke leiderschapskwaliteiten heb ik?  Welke werkzaamheden passen echt bij mij en welke kan ik beter uitbesteden? Is die volgende stap een goed idee? Wat maakt het dat ik energie verlies en dreig vast te lopen? Hoe kan ik fitter en gezonder worden en een burn-out voorkomen? Hoe krijg ik inzicht in de competenties van mijn team? Welke ontbreken er?

Allemaal vragen waar de Odin Development Compass (ODC) meting een waardevolle bijdrage aan het antwoord kan geven. Zodat jij de juiste keuzes kunt nemen en je volledige potentieel leeft!

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken en je hier inzicht in geven. De ODC-meting is zeer effectief voor individuele coaching op elk niveau van een organisatie.

Hoe zou het zijn als iedereen doet wat zijn natuurlijk potentieel is. Waar je energie van krijgt en waar je toegevoegde waarde in levert?

Met de ODC meting krijg je in 15 minuten diep inzicht

De ODC-meting begint met een eenvoudige online vragenlijst van 15 minuten. Je kunt de meting doen op je computer, laptop of tablet. Je ziet acht verschillende figuren. Sommige zullen je aanspreken en andere juist niet. Vervolgens kies je 10 competenties uit een lijst van 24 die het best bij je passen. De ODC-meting gaat veel verder dan de standaardtesten die uitsluitend bestaan uit (vaak lange) vragenlijsten.

Na 15 minuten laat de ODC-meting zien welke onbewuste drijfveren, krachten en talenten je van nature hebt. Aan de basis van de ODC ligt het gedachtegoed van de analytische psychologie van Carl Gustav Jung.

ODC Toepassingen

Minstens 90% van ons dagelijks handelen wordt bepaald vanuit het onbewuste. Dankzij de ODC-meting kun je krachten en onbenutte talenten zeer scherp in beeld krijgen in tekst en beeld. Hierdoor meet de ODC naast wat je weet (cognitief) ook jouw voorkeuren (associatief) uit je individuele en collectieve onderbewustzijn. Natuurlijk talent, ontwikkel-baar talent en aangeleerd gedrag (kwetsbare kracht) wordt inzichtelijk gemaakt en daarmee de blokkades die belemmeren dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht leven en werken. Gemiddeld blijkt dat mensen 35% van hun talent niet benutten.  

Het ODC is daarmee een krachtig instrument om te gebruiken bij de start van een coachingstraject. Of het nu gaat om talentontwikkeling, loopbaanontwikkeling of jouw persoonlijke ontwikkeling. De ODC geeft je snel en diepgaand inzicht in jouzelf en helpt je om keuzes te maken en richting te geven aan je leven en werken.

De ODC-meting is ook bijzonder waardevol voor teams. Met de ODC-meting begrijp je hoe je een team kunt laten excelleren door de juiste mensen samen te brengen. Je krijgt inzicht in de valkuilen van medewerkers waardoor je hen maximaal in hun kracht kunt zetten en ook disfunctioneren kunt voorkomen.
Met de ODC-meting wordt je geholpen om het allerbeste in jezelf en in je mensen naar boven te halen.

Ik ben een ODC gecertificeerd professional, ervaren in het afnemen en analyseren van ODC metingen. In het kader van individuele coaching, teamontwikkeling en matching.

Benieuwd naar de ODC meting en wat het voor jouw kan betekenen? Neem gerust contact met me op.