Over mij

In 20 jaar werken in het bedrijfsleven en het leidinggeven en coachen van mensen is het mij duidelijk geworden hoeveel potentieel onbenut kan blijven. Zelfontplooiing stopt simpelweg niet, maar vraagt soms wel moed om stappen te zetten die werkelijk van belang voor je zijn. Deze gedachte, samen met mijn eigen ervaring, zette mij jaren geleden op mijn spoor.

In mijn eigen zoektocht naar mijn potentieel werd me duidelijk dat mijn natuurlijke kracht in het mensgerichte ligt. In de interactie met anderen vind ik nog steeds mijn plek. Wat mensen aanspoort en wat ze juist tegenhoudt, blijft fascinerend.

Het intuïtieve en impulsieve, dat past me. Ik kan er enorm van genieten als mensen doen wat ze wordt ingegeven.

Naast de interesse in mensen en wat hen beweegt vind ik eigen verantwoordelijkheid van grote waarde. De omstandigheden kun je niet veranderen, wel hoe je ermee omgaat. Jij bent degene achter het stuur. In goede tijden valt onvermogen niet zo op. Maar in lastige situaties thuis en op het werk dan lopen veel meer mensen tegen hun grenzen aan. Het is niet mijn taak obstakels weg te nemen. Ik wil het bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef vergroten, zodat mijn cliënten obstakels niet langer ervaren als hindernissen en ze andere keuzes kunnen maken.

Kenmerken van mij zijn humor, spelend, betrokken, verbindend, improviserend en enthousiast.

Zoals ik ben opgeleid ben ik coachen gaan zien als een vak, een ambacht. Kortom ik ben als coach ook nooit uitgeleerd. Hier geef ik invulling aan door het volgen van opleidingen, heb ik regelmatig collegiale intervisie en krijg ik supervisie van een meester coach. Als coach ben ik aangesloten bij de NOBCO en daarmee ook aangesloten bij de europese koepelorganisatie EMCC – European Mentoring & Coaching Council.

Opleidingen